Azerbaycan’da Matematik Öğretimi

  0
  59

  Aşağıda Azerbaycan’daki ortaöğretimin (V sınıftan XI sınıfa kadar) matematik müfredatı özgün biçimiyle ve bizdeki deyişiyle verilmektedir. Böylece, iki yanlı yararlanmanın sağlanacağını umuyoruz. Bu müfredat geçmiş yıllarda SSCB’nin tümünde kullanılmıştır.

  V Sınıf

  RİYAZİYAT (Haftada 6, cemi 204 saat)

  1. Naturel adedler ve onlar üzerinde ameller (32 saat)
  2. Naturel adedler üzerinde hesab amellerinin hasseleri (26 saat)
  3. Kesir adedler (20 saat)
  4. Onluk kesirler (17 saat)
  5. Ondalık kesirler üzerinde hesab amelleri (44 saat)
  6. Faiz (20 saat)
  7. Hendesi kemiyyetlerin ölçülmesi (25 saat)
  8. Tekrar. Mesele halli (20 saat)

  VI Sınıf

  RİYAZİYAT (Haftada 6, cemi 204 saat)

  1. Kesrin esas hassesi (24 saat)
  2. Adi kesirler üzerinde hesab amelleri (36 saat)
  3. Tenasüb (12 saat)
  4. Müsbet ve menfi adedler (10 saat)
  5. Müsbet ve menfi adedler üzerinde hesab amelleri (38 saat)
  6. Rasyonel adedler (26 saat)
  7. Müstevi üzerinde düz bucaklı koordinat sistemi (13 saat)
  8. Bir meçhüllü hetti tenlikler (25 saat)
  9. Tekrar. Mesele halli (20 saat)

  VII Sınıf

  (Haftada 6 saat, cemi 204 saat)

  CEBR (Haftada 4, cemi 136 saat)

  1. Hetti Tenlikler (34 saat)
  2. Naturel üştlü kuvvet (14 saat)
  3. Birhedliler ve çohhedliler (28 saat)
  4. Muhteser vurma dusturları (30 saat)
  5. Takbiri hesaplamalar (20 saat)
  6. Tekrar. Mesele halli (10 saat)

  HENDESE (Haftada 2 saat, cemi 68 saat)

  1. Hendeseye giriş (16 saat)
  2. Üçbucaklar (12 saat)
  3. Pergel ve hetkeşin kemeyile kurmalar (12 saat)
  4. Düz hetlerin paralelliği (12 saat)
  5. Çevre ve daire (10 saat)
  6. Tekrar. Mesele halli (6 saat)

  VIII Sınıf

  (Haftada 6 saat, cemi 204 saat)

  CEBR (I. yarımyılda haftada 4, II. yarımyılda haftada 3 saat, cemi 119 saat)

  1. Cebri kesirler (30 saat)
  2. Kuadrat kökler (30 saat)
  3. Kuadrat tenlikler (29 saat)
  4. Rasyonel tenlikler (14 saat)
  5. Tekrar. Mesele Halli. (16 saat)

  HENDESE (I. yarımyılda haftada 2, II. yarımyılda haftada 3, cemi 85 saat)

  1. Dört bucaklılar (18 saat)
  2. Vektörler ve koordinatlar (18 saat)
  3. Metrik teoremler (27 saat)
  4. Hareket (12 saat)
  5. Tekrar. Mesele Halli. (10 saat)

  IX Sınıf

  (Haftada 6 saat, cemi 204 saat)

  CEBR (Haftada 4, cemi 136 saat)

  1. Hetti berabersizlikler ve sistemler (10 saat)
  2. Adedi fonksiyonlar (20 saat)
  3. Kuadrat fonksiyonlar (14 saat)
  4. Tenkliklerin ve berabersizliklerin halli (30 saat)
  5. Trigonometrian elementleri (30 saat)
  6. Silsileler (12 saat)
  7. Cebr kursunun umumişleştirici tekrarı. Mesele halli (20 saat)

  HENDESE (Haftada 2 saat, cemi 68 saat)

  1. Üçbucakların okşarlığı (18 saat)
  2. Çokbucaklıların sahaları( 14 saat)
  3. Çevrenin uzunluğu, dairenin sahası (6 saat)
  4. Üçbucakların halli (15 saat)
  5. Hendesenin mantığı kurulması, riyaziyatta aksiyomatik metod hakkında musahabe. Hendese kursunun umumileştirici tekrar. Mesele halli (15 saat)

  X Sınıf

  (I. yarımyılda haftada 4 saat, II.yarımyılda haftada 5 saat, cemi 253 saat)

  CEBR VE ANALİZİN BAŞLANGICI (I. yarımyılda haftada 2 saat, II. yarımyılda haftada 3 saat, cemi 85 saat)

  1. Trigonometrik fonksiyonlar (12 saat)
  2. Trigonometrik tenlikler (20 saat)
  3. Töreme (18 saat)
  4. Töremenin tatbigi (22 saat)
  5. Tekrar. Mesele halli (13 saat)

  HENDESE (haftada 2 saat, cemi 68 saat)

  1. Stereometriye giriş (6 saat)
  2. Düz hat ve müstevi paralelliği (20 saat)
  3. Düz hat ve müstevi perpendikülarlığı (24 saat)
  4. Çoküzlüler (10 saat)
  5. Tekrar. Mesele halli(8 saat)

  XI Sınıf

  (Haftada 4, cemi 136 saat)

  CEBR VE ANALİZİN BAŞLANGICI (Haftada 2, cemi 68 saat)

  1. İntegral ve onun tatbigleri (17 saat)
  2. Rasyonel üslü kuvvet(14 saat)
  3. Üslü ve logaritmik fonksiya (22 saat)
  4. Cebr ve analizin başlangıcı kursunun umumileştirici tekrarı. Mesele halli (15 saat)

  HENDESE (haftada 2 saat, cemi 48 saat)

  1. Hareket (8 saat)
  2. Fırlanma cisimleri (16 saat)
  3. Çoküzlülerin hacmi (16 saat)
  4. Fırlanma cisimlerinin hacmi (12 saat)
  5. Hendese kursunun umumileştirici tekrarı (6 saat)