Yazdırılabilir Sayfa
 

 

 

Matematik Dünyası > Anasayfa

Matematik DünyalarıMatematik Dünyası'na Hoşgeldiniz

2003'te Ali Nesin'in devraldığı Matematik Dünyası dergisi (MD), 2013'ten beri Ayhan Günaydın'ın sorumluluğunda çıkmaktadır.

Yeni MD'nin yazışma adresi:

Matematik Dünyası Dergisi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Silahşör Caddesi
No: 71, 34480
Bomonti - Şişli - İstanbul

Telefon: 0212 246 00 11 / 5876
Faks: 0212 261 11 21
E-posta: md@msgsu.edu.tr
Web: http://www.matematikdunyasi.info/
Facebook: facebook.com/md.dergi
Twitter: @md_dergi

Bu web sitesi eski MD'nin sitesidir. Yeni MD sitesi için tıklayın.

MD'den Notlar:

  • Nesin Yayınevi'nden hediye seti: Ciltli Matematik Dünyası dergileri. 2003-2012 yılları arasında yayımlanan Matematik Dünyası dergilerinin tamamı. Satın almak için tıklayın. Yazışma adresi: nesin@nesinyayinevi.com

  • Duyuru listelerimize üye olarak son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. MD duyuru listesine üye olmak için tıklayın.

  • 2003-2013 MD arşivi.

  • 2003 öncesi MD arşivi.

  • Dizinler için tıklayın: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

  • Kapaklarımız için tıklayın.

  • Nesin Matematik Köyü duyuru listesine üye olmak için tıklayın.

  • Matematik ders notları, popüler yazılar, kitaplar için tıklayın.

  • MD tiraj ve dağıtım bilgileri:

    Sayı
    Tiraj
    Dağıtım
    Kapak Konusu
    Kategori
    Yeniden basıldı.
    2003-1
    10.000
    8.751
    Fonksiyonlar
    Temel Matematik
    Yeniden basıldı.
    2003-2
    12.000
    10.588
    Özyapı Dönüşümleri
    Temel Matematik
    Yeniden basıldı.
    2003-3
    15.000
    14.084
    Çizgeler
    Sonlu Matematik
    Yeniden basıldı.
    2003-4
    19.000
    18.339
    2 x 2 = 4
    Kümeler Kuramı
    Yeniden basıldı.
    2004-1
    17.000
    14.266
    Halkalar Asallar ve İndirgenemezler (1)
    Cebir
    2004-2
    15.000
    14.719
    Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (2)
    Cebir
    2004-3
    16.000
    14.539
    Modüler ve p-sel Sayılar
    Cebir
    2004-4
    17.000
    15.023
    Geometrik Kombinatorik
    Sonlu Matematik
    2005-1
    17.000
    15.328
    Sayma
    Sonlu Matematik
    2005-2
    17.000
    14.734
    Konikler (I)
    Geometri
    2005-3
    17.000
    16.094
    Konikler (II)
    Geometri
    2005-4
    16.000
    14.543
    Sıralamalar
    Kümeler Kuramı
    2006-1
    16.000
    13.875
    Ordinaller
    Kümeler Kuramı
    2006-2
    16.000
    12.885
    Seçim Beliti ve Zorn Önsavı
    Kümeler Kuramı
    2006-3
    16.000
    11.632
    Kardinal Sayılar
    Kümeler Kuramı
    2006-4
    17.000
    12.674
    Tamsayılar, Kesirli Sayılar ve Sıralı Halkalar
    Kümeler Kuramı
    2007-1
    17.000
    10.497
    Kesirli Sayı Dizileri ve Gerçel Sayılar (I)
    Kümeler Kuramı
    2007-2
    16.900
    11.088
    Gerçel Sayıların İnşası (II)
    Kümeler Kuramı
    2007-3
    15.000
    11.588
    Analiz I - Diziler
    Analiz
    2007-4
    13.000
    10.517
    Analiz II - Diziler ve exp Fonksiyonu
    Analiz
    2008-1
    14.000
    10.665
    Analiz III - Seriler
    Analiz
    2008-2
    12.000
    11.434
    Analiz IV - Seriler
    Analiz
    2008-3
    25.000
    21.768
    Analiz V - Süreklilik ve Limit
    Analiz
    2008-4
    15.000
    11.139
    Analiz VI - Düzgün Yakınsaklık
    Analiz
    2009-1,2
    15.000
    11.854
    Topoloji
    Analiz
    2009-3,4
    15.000
    9.948
    Metrik Uzaylar ve Topoloji
    Analiz
    2010-1
    15.000
    12.703
    Fonksiyonel Analiz
    Analiz
    2010-2
    15.000
    12.932
    Türev
    Analiz
    2010-3
    15.000
    10.604
    Fonksiyon Çizimi
    Analiz
    2010-4
    15.000
    9.390
    Fonksiyon ve Eğri Çizimleri
    Analiz
    2011-1
    15.000
    11.186
    Karelerin Toplamı
    Sayılar Kuramı
    2011-2
    15.000
    11.798
    İntegral I
    Analiz
    2011-3
    15.000
    11.335
    İntegral II
    Analiz
    2011-4
    15.000
    8.172
    İntegral III
    Analiz
    2012-1
    15.000
    8.925
    Analizden Konular I
    Analiz
    2012-2
    15.000
    7.755
    Analizden Konular II
    Analiz
    2012-3
    15.000
    8.145
    İntegral 4
    Analiz
    2012-4
    15.000
    6.277
    Analizden Konular III
    Analiz
    2013-1
    15.000
    5.904
    Analizden Konular IV
    Analiz
    2013-2
    15.000
    6.202
    Grup Teorisi I
    Cebir
    2013-3
    15.000
    6.202
    Grup Teorisi II
    Cebir
    2013-4
    15.000
    6.202
    Grup Teorisi III (son)
    Cebir

  • Kapak Konularımız:
    Sayıların İnşası: 2003-IV, 2006-IV, 2007-I ve 2007-II sayılarımızın kapak konularında doğal sayıları, tamsayıları, kesirli sayıları ve gerçel sayıları matematiksel olarak ve en az sayıda matematiksel aksiyomla inşa ettik. Bu sayıların kapak konuları bir kitap niteliğindedir.
    Aksiyomatik Kümeler Kuramı: 2003-IV, 2005-IV, 2006-I-II-III sayılarımızın kapak konularında ise kümeler kuramında ortalama, hatta ortalamanın üstünde bir matematikçinin bilmesi gereken her şeyi içeriyor. Bu sayıların kapak konuları da bir kitap niteliğindedir.
    Sonlu Matematik: 2003-I sayısında fonksiyonları, 2003-II sayısında özyapı dönüşümlerini, 2003-III'te çizgeleri, yani grafları, 2004-IV'te geometrik kombinatorik konusunu, 2005-I'de saymayı ele aldık. Bu kapak konularımız liseliler icin birebirdir.
    Geometri: 2005-II ve III sayılarımızda çemberleri, elipsleri, parabolleri ve hiperbolleri (yani ortak adıyla konikleri) ele aldık. Liselilerin hoşuna gidecektir.
    Cebir ve Sayılar Kuramı: 2004-I, II ve III sayılarında tamsayıları, polinomları, modüler sayıları ve p-sel sayıları ele aldık. Ayrıca tek çarpanlama bölgelerini (UFD) de oldukça derin irdeledik. 2011-I sayısında "karelerin toplamı" konusunu ele aldık. Örneğin her doğal sayının 4 tam karenin toplamı olduğunu kanıtladık.  
    Analiz: 2007-III'ten 2013-I sayımıza kadar (2011-I sayısı dışında) kapak konularımızda hep analizi işledik. Ta en başından, gerçel sayıların aksiyomatik tanımından başladık. 2008 sonuna kadar, diziler, yakınsaklık, seriler, süreklilik, limit, düzgün yakınsaklık, Cauchy çarpım formülü, Weierstrass M-teoremi, exp (üssel) ve trigonometrik fonksiyonlar ve logaritma ele alındı. 2009 sayılarında ele alınan topoloji ve metrik uzayları da eklenince analizin temelleri olabilecek en sağlam bir biçimde atılmış oldu. 2010-I'de fonksiyonel analize kısa bir giriş yaptık ve düzgün yakınsaklığı çok ayrıntılı işledik, örneğin son derece önemli Weiersrtrass-Stone Yoğunluk Teoremi'ni kanıtladık. 2010-II'de nihayet türeve el attık ve aynı konuyu 2010-III'te devam ettik. 2010-IV'te eğri çizimlerine girdik. 2011-II'de integral konusuna daldık.
    Cebir: 2013-II sayımızdan itibaren grup teorisine el attık. 2013-IV sayısına kadar üç sayı boyunca ortalama bir matematikçinin bilmesi gerekenden galiba biraz daha fazla grup teorisi işledik.

(Eski) Editörden

Bazı sayılarımızın satışı 12 bini geçti. Sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir başarıdır bu. Üstelik matematiği sulandırmadan başardık bunu. Matematiğin kendisi zaten eğlenceli olduğundan, okuru eğlendirelim diye yapay bir çabaya girmeye gerek duymadık. Matematiği olduğu gibi ve profesyonellerin bakış açısıyla, ama herkesin anlayabileceğini umduğumuz bir biçim, biçem ve dilde sunduk. Üniversite sınavları, lise müfredatı, okullardaki kötü eğitim hiç ama hiç umurumuzda olmadı. Okuru ciddiye aldik. Çocuktur, gençtir, amatördür, "gelişmekte olan ülke" vatandaşıdır demeden, en ileri seviyede ve en soyut matematiği yalansız dolansız anlatmaya çalıştık. Biraz olsun başarmış olmalıyız ki dergimiz pek az derginin ulaşabildiği bir satışa ulaştı.

Yazının devamı için tıklayın.

Eski tanıtım yazısı için tıklayın.

Geçmiş Kapak Konuları

2003-I Fonksiyonlar (Functions)
2003-II Özyapı Dönüşümleri (Automorphisms)
2003-III Çizgeler (Graphs)
2003-IV 2 x 2 = 4 (Kümeler kuramı / Set theory)
2004-I Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (1)
2004-II Halkalar, Asallar ve İndirgenemezler (2)
2004-III Modüler ve p-sel Sayılar (Modular and p-adic numbers)
2004-IV Geometrik Kombinatorik
2005-I Sayma (Counting)
2005-II Konikler (1) (Conics I)
2005-III Konikler (2) (Conics II)
2005-IV Sıralamalar (Orderings)
2006-I Ordinaller (Ordinals)
2006-II Seçim Beliti ve Zorn Önsavı (Axiom of choice)
2006-III Kardinal Sayılar (Cardinal numbers)
2006-IV Tamsayılar, Kesirli Sayılar ve Sıralı Halkalar (Integers, rationals and totally ordered rings)
2007-I Kesirli Sayı Dizileri ve Gerçel Sayılar (I) (Rational sequences and construction of real numbers I)
2007-II Gerçel Sayıların İnşası (II) (Construction of real numbers II)
2007-III Analiz I - Diziler (Analysis I - Sequences)
2007-IV Analiz II - Diziler ve exp Fonksiyonu (Analysis II - Sequences and exp Function)
2008-I Analiz III - Seriler (Analysis III - Series)
2008-II Analiz IV - Seriler (Analysis IV - Series)
2008-III Analiz V - Süreklilik ve Limit (Analysis V - Continuity and Limits)
2008-IV Analiz VI - Düzgün Yakınsaklık (Analysis VI - Uniform Convergence)
2009-I-II Topoloji (Topology)
2009-III-IV Metrik Uzaylar ve Topoloji (Metric spaces and topology)
2010-I Fonksiyonel Analiz (Functional Analysis)
2010-II Türev (Differentition)
2010-III Türev ve Fonksiyon Çizimi (Differention and function graphing)
2010-IV Fonksiyonlar ve Eğri Çizimleri (Function and curve graphing)
2011-I Karelerin Toplamı (Sum of Squares)
2011-II İntegral I (İntegration I)
2011-III İntegral II (İntegration II)
2011-IV İntegral III (İntegration III)
2012-I Analizden Konular (Topics in Analysis)
2012-II Analizden Konular II (Topics in Analysis II)
2012-III İntegral IV (İntegration IV)
2012-IV Analizden Konular III (Topics in Analysis III)
2013-I Analizden Konular IV (Topics in Analysis IV)
2013-II Grup Teori I (Group Theory I)
2013-III Grup Teori II (Group Theory II)
2013-IV Grup Teori III (Group Theory III)

 

 
 
 

Yeni MD'nin iletişim bilgileri (2013 sonrası sayılar için): http://www.matematikdunyasi.info/iletisim
2013 öncesi sayılar için: https://nesinyayinevi.com/kitaplar.php?k=E
Sayfanın son güncellendiği tarih: 20.11.2014